Course

שם קורס משך הקורס תאריך התחלה
איך להילחם כמו בודהה | אלעד חונה 10 מפגשים בימי שני 18:00-20:00
מחיר: 950 ₪
18-11-2019
היה המרפא של עצמך | בעז עמיחי 10 מפגשים בימי שלישי 16:30-19:30
+ יום תרגול ארוך
תאריך סיום: 25.2.20
מחיר: 1,900 ₪
19-11-2019
אימון לחיים בהשראה בודהיסטית – שנה ב’: 12 החוליות של ההתהוות המותנית 20 מפגשים בימי שני 16:00-19:00
+ ארבעה ימי תרגול ארוכים
מחיר: 5,500 ₪
25-11-2019
מיינדפולנס – המשך והעמקה | רחל קפלן 8 מפגשים בימי שישי
בין השעות: 8:30-11:30
+ יום תרגול ארוך
מחיר: 1,500 ₪
29-11-2019
אימון לחיים בהשראה בודהיסטית | יובל אידו טל, מאיה לאוב 20 מפגשים בימי שלישי 9:00-12:00
+ ארבעה ימי תרגול ארוכים
מחיר: 5,500 ₪
+ דמי רישום חד פעמיים: 250 ₪
03-12-2019
כמי אגם צלולים | בעז עמיחי 6 מפגשים בימי שלישי (ימי לימוד ותרגול ארוכים)
בין השעות: 10:30-18:30
תאריך סיום: 2.6.20
מחיר: 2,700 ₪
03-12-2019
כתיבה בזמן כאן | ליאת קפלן 10 מפגשים בימי שלישי 17:00-20:00
+ יום לימוד ותרגול ארוך
תאריך סיום: 18.2.20 
מחיר: 1,900 ש"ח
+ דמי רישום חד פעמיים: 100 ש"ח
10-12-2019
החולף והמשתנה: התמסרות לשינויים בחיי היומיום | טלי הלמן – מור 10 מפגשים בימי רביעי 17:00-19:00
תאריך סיום: 12.2.20 
מחיר: 950 ₪
11-12-2019
חוק הקארמה- גורל, אחריות ובחירה בראי הבודהיזם | אבי פאר 10 מפגשים בימי ראשון 17:00-19:00
תאריך סיום: 16.2.20
מחיר: 950 ₪
15-12-2019
למה שמים לב כששמים לב | עדה אבשלום 8 מפגשים בימי חמישי 17:00-20:00
+ יום תרגול ארוך
תאריך סיום: 14.2.20
מחיר: 1,500 ₪
+ דמי רישום חד פעמיים: 100 ₪
19-12-2019
סדרת הרצאות מבוא לבודהיזם – מפגש עם הבודהיזם: מבוא קצרצר 10 מפגשים בימי שישי 9:00-11:00
מחיר: 950 ₪
20-12-2019
חכם הזן דוגן: קבוצת קריאה ולימוד בכתבים המוקדמים | איתן בולוקן 10 מפגשים בימי רביעי 18:00-20:00
 תאריך סיום: 18.3.20
מחיר: 950 ₪
08-01-2020
אימון לחיים בהשראה בודהיסטית (ימי שישי) | יובל אידו טל, טלי הלמן מור 20 מפגשים בימי שישי 8:30-11:30
+ ארבעה ימי תרגול ארוכים
מחיר: 5,500 ₪
+ דמי רישום חד פעמיים: 250 ₪
17-01-2020
שתיקה ושקט: עיונים במרחב שבין שתיקה, דומיה, נוכחות והיעדרות בשדה הטיפולי | ד”ר עודד ארבל 10 מפגשים בימי שלישי 11:30-14:30
+ יום תרגול ארוך
מחיר: 1500 ₪
+ דמי רישום חד פעמיים: 100 ₪
04-02-2020
יש בי המונים רבים | אלעד חונה 10 מפגשים בימי שני 18:00-20:00
מחיר: 950 ₪
10-02-2020
ACT: תרפיה של קבלה ומחוייבות מבוססת מיינדפולנס Commitment Therapy) & Acceptance) | רחל קפלן 8 מפגשים בימי שישי 8.30-11.30
+ יום לימוד ותרגול ארוך
מחיר: 1,500 ₪
+ דמי רישום חד פעמיים: 100 ₪ 
21-02-2020
להכיר בריקות: הפער בין הרצון ל”כאן ועכשיו” | טלי הלמן – מור 10 מפגשים בימי רביעי 17:00-19:00
תאריך סיום: 25.5.20
מחיר: 950 ₪
26-02-2020
האורחים – חמשת המכשולים | עדה אבשלום 8 מפגשים בימי חמישי 17:00-20:00
+ יום לימוד ותרגול ארוך
תאריך סיום: 8.5.20
מחיר: 1,500
דמי רישום חד פעמיים: ₪100
05-03-2020
מפגש עם הבודהיזם – מבוא קצרצר: סדרת הרצאות מבוא לבודהיזם 10 מפגשים בימי שישי
בין השעות: 9:00-11:00
מחיר: 950 ₪
06-03-2020
סבלנות | בעז עמיחי 10 מפגשים בימי שלישי 16:00-19:00
+ יום תרגול ארוך
תאריך סיום: 30.6.20 
מחיר: 1,900 ₪
+ דמי רישום חד פעמיים: ₪100
10-03-2020
מיינדפולנס | רחל קפלן 8 מפגשים בימי רביעי 16:30-19:30
+ יום תרגול ארוך
 מחיר: 1,500 ₪
דמי הרשמה חד פעמיים: 100 ₪
11-03-2020
גוף אנושי מדי: מודעות לגוף כאמצעי לתמורה | ד”ר עינב רוזנבליט 10 מפגשים בימי רביעי 18:00-20:00
מחיר: 950 ₪
11-03-2020
“מה שלי, מי אני, איך ניתן לשנות”- החוויה האנושית בראי הבודהיזם | אבי פאר 10 מפגשים בימי ראשון
בין השעות: 17:00-19:00
תאריך סיום: 24.5.20
מחיר: 950 ₪
15-03-2020
ללמוד את העצמי, להשתחרר מהעצמי – סמינר העמקה בפסיכולוגיה בודהיסטית מעשית ומשחררת | ד”ר קרן ארבל חמישי-שישי–שבת
בין התאריכים: 26-28.3.19
מחיר: 1,200 ₪
26-03-2020
מפגש עם הבודהיזם – מבוא קצרצר: סדרת הרצאות מבוא לבודהיזם 10 מפגשים בימי שלישי
בין השעות: 19:00-21:00
מחיר: 950 ₪
05-05-2020
חכם הזן דוגן – המשך: קבוצת קריאה ולימוד בכתבים המאוחרים | ד”ר איתן בולוקן 10 מפגשים בימי רביעי
 בין השעות: 18:00-20:00
מחיר: 950 ₪
06-05-2020
מיינדפולנס | רחל קפלן 8 מפגשים בימי שישי 8:30-11:30
+ יום תרגול ארוך
מחיר: 1500 ₪
+ דמי רישום חד פעמיים: 100 ₪
08-05-2020
פשוט מדיטציה – פניה המגוונות של המדיטציה הבודהיסטית (ימי שלישי) | יובל אידו טל 10 מפגשים בימי שלישי 9:00-12:00
+ יום תרגול ארוך
מחיר: 1,900 ₪
+ דמי רישום חד פעמיים: 100 ₪
12-05-2020
טיפוח איכויות הלב | עדה אבשלום 10 מפגשים בימי חמישי 17:00-19:00
תאריך סיום: 30.07.20
מחיר: 950 ₪
21-05-2020
אינטימיות – החיים כמעשה אהבה | יובל אידו טל 8 מפגשים בימי שני 9:00-12:00
+ יום תרגול ארוך
מחיר: 1,500 ₪
+ דמי רישום חד פעמיים: 100 ₪ 
01-06-2020

בית הספר לתורת-הנפש הבודהיסטית.

טל. 03-6411961

אימייל pdharma@tausc.co.il

להצטרפות לניוזלטר שלנו

TOP