לרישום לסנגהות נא לפנות במייל:  broshim@tauex.tau.ac.il

ההתקשרות הינה ישירות עם מנחה הסנגהה.