יום חמישי

מנחה: בעז עמיחי

מיקום: רחובות

בין השעות: 8:30-10:30

לרישום לסנגהות נא לפנות במייל:  broshim@tauex.tau.ac.il

ההתקשרות הינה ישירות עם מנחה הסנגהה.