"מראה מול מראה" - סדרת הרצאות אורח על פסיכואנליזה ובודהיזם

מרצים: ד"ר רועי צהר, יובל אידו טל, ד"ר בעז שלגי, ד"ר אביתר שולמן, ד"ר מירב רוט, ד"ר עודד ארבל

מורים

יובל אידו טל
מורה ומנהל אקדמי ומקצועי

התחלה

17-10-2018 - 19:00

סיום

17-10-2018 - 21:00

כתובת

קמפוס ברושים   ראה מפה

קטגוריות

הרצאות

מנחה: רחל קפלן

מרצים: ד"ר רועי צהר, יובל אידו טל, ד"ר בעז שלגי, ד"ר אביתר שולמן, ד"ר מירב רוט, ד"ר עודד ארבל

מחוץ למחיצת הלשון, מאחורי הפרגוד שלה, רוחו של האדם המעורטלת מקליפתה הדיבורית, אינה אלא תוהה, ותוהה תמיד | ביאליק

הפוטנציאל לצמיחה ולהתפתחות מנטלית טמון בלב המסורת הבודהיסטית והפסיכואנליטית.

מסע זה לצמיחה אישית נוגע, בשתי המסורות, בחקר התודעה, בחיפוש אחר האמת, ובלמידה מן הניסיון.

כך, שתי המסורות מזמינות את ההולך בדרך לגילוי אינטימי ומחודש של העצמי בזיקתו אל האחר, למציאת תחושת ביטחון גם במצבי אי-ידיעה, ולמרחבים של תנועה ויצירתיות, חמלה ואהבה. בסדרה זו יוצגו רעיונות מעמיקים מן הפילוסופיה הבודהיסטית ומן הפסיכותרפיה האנליטית, כמראה מול מראה.

המחיר לכל הסדרה: 490 ש"ח

המחיר להרצאה בודדת: 90 ש"ח

להרצאה: אני, אין-אני ושחרור | ד”ר רועי צהר לחצו כאן:

הרצאות:

17.10.18* – אני, אין-אני ושחרור | ד"ר רועי צהר

על פי הבודהיזם, בפשטות, מקורו של הסבל האנושי בפער עמוק בין האופן שבו אנחנו תופסים את המציאות היומיומית ונאחזים בה, לבין טבעה האמיתי, שמאופיין בשינוי מתמיד והעדר קביעות. תמונת עולם זו באה לידי ביטוי בטענת ה"אין אני" – אחת הטענות הרדיקליות והמאתגרות ביותר של הבודהיזם –  השוללת את קיומו של "אני" קבוע, מהותי, ובלתי משתנה.  מהי משמעותה של טענת האין האני הבודהיסטית וכיצד היא מתיישבת עם חיי היום היום? אם אין "אני", מי הולך בדרך הבודהיסטית? מיהו זה שסובל ומיהו זה שמשתחרר? האם ניתן לישב טענה זו עם תורות אישיות ופסיכותרפויטיות בנות זמננו ? ההרצאה תתמקד בטיעונים הבודהיסטים כנגד קיומו של אני, בדיון במודל האלטרנטיבי שמציע הבודהיזם להבנתה של זהות אישית, בהתבסס על פרשנויות מסורתיות ובנות זמננו.

30.10.18 – אינטימיות ביחסי מורה תלמיד וביחסי מטפל מטופל | יובל אידו טל

העולם הזה, המוזר, שבו אנחנו גרים, יותר מופלא מנוח ויותר יפה משימושי. אז אולי עדיף להתפעל ממנו יותר ולהשתמש בו פחות  [הנרי דייויד ת’ורו]

האם אני חי את חיי, או שמא מרחבים שלמים של חיים חולפים על פניי בלא משים? מה טיבן של  הזיקות שיש ביני לבין האחרים שבחיי? האנשים שבחיי. החיות שבחיי. הצמחים. האם יש בהן ממעשה האהבה, או שרבות  מהן הצטמצמו לכלל שימוש מרוחק? איזו מין זיקה נוצרת כשאני נפגש עם רוח ערב? האם אני בכלל נפגש עם רוח ערב או שהיא משהו שפשוט עובר שם לידי? איזה מין זיקה ישנה ביני לבין עצמי? האם אני נפגש איתי? באמת נפגש איתי? ומה טיבן של הזיקות שנולדות במקום העבודה שלי? ביני לבין ביתי? ביני לבין מגוון שלם של פעולות יומיום שאני מבצע? במפגש זה, שיוקדש כולו לאינטימיות, נבקש להתבונן ביחסים הנרקמים בין מורה לתלמיד ובין מטפל למטופל, ולמצוא את הדרכים לבוא אל חיינו ביאה שהיא מעשה אהבה.


13.11.18 – בין מיתוס ללוגוס – התמסרות וטרנספורמציה | ד"ר בעז שלגי

טרנספורמציה הוא מושג נועז בפסיכואנליזה, הטומן בחובו רעיון ותחושה של שינוי רדיקלי. נראה כי הכנסתו של מושג זה אל עולם הטיפול הפסיכואנליטי משקפת ניסיון לחרוג מתפישת שינוי המבוססת על מרכיבים של לוגוס (השפעה סיבתית, הדרגתית, המבוססת על ניתוח אנליטי – ואוניברסאלי- של גורמי ההשפעה) ונתינת מקום לתפישת שינוי המבוססת על מרכיבים של מיתוס (שינוי ספונטאני, המבוסס על מפגש בלתי אמצעי ופרטיקולארי בין הסובייקט לזולתו). מושג מפתח בחיפוש אחר אופנים אלה של שינוי הוא מושג ההתמסרות שטבע עמנואל גנט – התמסרות של האדם לאחרות שבתוכו, שבזולתו, שבעולם שבו הוא חי. בחוויית התמסרות שכזו, אשר לעולם מתהווה הן במימד התוך-אישי והן במימד האינטרסובייקטיבי של ההוויה האנושית, המטפל והמטופל נפתחים יחדיו למפגש טרנספורמטיבי, בלתי אמצעי, חוטף ומפתיע. היחטפות למימד זה היא מלאת אימה, אך בו זמנית טמונה בה התקווה ליצירת "הרגע הנוכחי של העבר", כלשונם של פרוסט ואוגדן, ולהחזרה לחיים – באופן שונה, אחר, בלתי מוכר אם כי מאוד מוכר – של חלקים של האדם אשר אבדו לו מכבר. ההרצאה תנסה לתאר תהליך זה מתוך התבססות על רעיונות של ביון, פיליפס, גנט, ואוגדן, ולהמחישו באמצעות וינייטות קליניות.


27.11.18 – על מחשבה, תודעה ויצירת עולם | ד"ר אביתר שולמן

בתרבות בודהיסטית מסורתית, אחת המסגרות העשירות והמרתקות ביותר בהן מפותחת הבנתה של התודעה – או הבנת האדם ומקומו בעולם – היא דרך סיפורי הלידות של הקודמות של הבודהה. בסיפורים אלה, כאשר הבודהה נולד כנסיך נדיב, כמלך הפילים עז הרוח, כקוף אמפתי או כארנבת אמיצה, מתבררת תורת הקרמה במובנה העמוק והבשרני, וניתן לראות באופן מוחשי כיצד המציאות המודעת העכשווית מהווה הבשלה של רצף ארוך ודחוס של התניות. כך גם מתברר כעין מודל קרטוגראפי של התודעה, עם התניות מהעבר במעמקים והבשלה ביחס לנסיבות בהווה המודע. בחוויה המודעת, האני פונה אל האובייקטים, ובכך הוא מחטיא את המקור העמוק יותר של התופעה שנטמן בעומקי הכרתו בעבר הרחוק או הקרוב. במודל זה יש גם בכדי להאיר את המוסר הבודהיסטי, שאינו תמים או רומנטי כלל ועיקר, ואפשר לראות כיצד מוסר משפיע באופן ישיר על ההיבטים הפסיכולוגיים של התרגול המדיטטיבי המהווה את פסגת הדרך הבודהיסטית – הרי אז כאשר היה ארנבת או במבי, הבודהה הכין את תודעתו להישגים המדיטטיביים. בעוד במערב אנו נוטים לבקש אחר התיאוריה הפילוסופית או הפסיכולוגית שיש לבודהיזם להציע, כאן דווקא מתבררת מסגרת איכותית להתבונן בעולם הרעיוני והערכי הבודהיסטי תוך כדי הפעלת הדמיון הסיפורי, כעין חלימה פילוסופית של הבודהיזם.  


11.12.18 – אהבת אמת כאהבת האמת | ד"ר מירב רוט

הרצאה זו נוגעת מזווית קלייניאנית במספר גורמים מרכזיים העומדים בדרכה של האהבה, ובתנאים הפסיכולוגיים שעשויים לאפשר אותה: האהבה כלפי אחרותו של האחר; קבלת האתגר האתי הכרוך בתשוקה המינית; ומעל לכל וחשוב מכל – אהבת האמת. דוגמא קלינית מדגימה כיצד אלה נחקרים בתודעת האנליטיקאית דרך הזדהות השלכתית ומעובדים במפגש האנליטי.


25.12.18 – זמן-הוויה – סיומים ופרידות | ד"ר עודד ארבל

"אל תחשוב שזמן רק עובר. אל תחשוב שמעבר זה המאפיין היחיד של הזמן.

אם זמן היה אך ורק עובר, היינו נפרדים מכל זמן.

מכיוון שאתה מבין זמן כדבר שתכונתו הבלעדית היא מעבר, אינך מבין את האמת של היות זמן.

כל התופעות שזורות אלה באלה כרגעים הנמשכים זה מזה. מכיוון שכל רגע הוא קיום, כל הרגעים הם קיומך."

Dogen Zenji

תרגום: איתן בולוקן

עבור מורה הזן דוגן, אין קיום מחוץ לזמן, ואין זמן שאין בו הוויה. הזמן הוא החומר הבין רקמתי המחזיק את זיקות הגומלין המורכבות בין כל התופעות. איך, אם כך, ניתן להבין את השעה בת 50 הדקות? כמה זמן היא באמת נמשכת? איך מסיימים אותה? האמנם: "אנחנו בסוף הזמן" בסיומה? מהי "פגישה לאין קץ"? איך מסיימים, ומהו סיום בעולם שבו זיקות הגומלין מהדהדות ללא גבול? האם האובדן וכאב הפרידה מנותקים מהזמן או כפופים לחוקיות זמן שונה מהרגיל? בהרצאה, שהיא פגישת הפרידה מסדרת הרצאות זו, נהרהר על מושג הזמן כביטוי לדיאלקטיקה שבין ריקות לצורה בתהליך הטיפולי.

על המרצים:

ד"ר רועי צהר, מרצה בכיר בחוג ללימודי דרום ומזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב, ומתמחה בהסטוריה של הפילוסופיה עם דגש על המסורות הבודהיסטיות והברהמניות של המחשבה ההודית. בוגר התוכנית לתלמידים מצטיינים ע"ש עדי לאוטמן, אוניברסיטת תל אביב, ובעל תואר דוקטור בלימודי בודהיזם מהמחלקה ללימודי דתות, אוניברסיטת קולומביה, ניו יורק. על מחקרו על הפילוסופיה של המהאיאנה הוא זכה במענק המחקר "מארי קירי" מטעם האיחוד האירופי, והוא יו"ר של קבוצת המחקר ללימודי פילוסופיה בודהיסטית באקדמיה האמריקנית לדתות. (AAR) ספרו A Yogācāra Buddhist Theory of Metaphor , על הפילוסופיה של השפה בבודהיזם, יצא לאחרונה בהוצאת אוניברסיטת אוקספורד (2018).

יובל אידו טל, מורה ותלמיד הבודהיזם והזן. מנהל אקדמי וחבר בסגל ההוראה של פסיכו-דהרמה בקמפוס ברושים, של התוכנית לפסיכותרפיה ממוקדת התמכרויות של מכון וינגייט ושל מרפאת המיינדפולנס שבמרכז לבריאות הנפש בבאר שבע. מחבר הספרים "בודהיזם מבוא קצר", "משירי אוגאווה יוקימיצו" ו"לבי נבהל מהירח".

ד"ר בעז שלגי, פסיכולוג קליני, ראש התכנית לפסיכותרפיה, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל-אביב; מרצה בכיר, המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן; עורך, "שיחות" – כתב עת ישראלי לפסיכותרפיה.

ד"ר אביתר שולמן, חוקר דת והגות בודהיסטית. מחקריו הנוכחיים עוסקים באופן בו הבודהה נתפס בהקשר בודהיסטי אורגני באסיה ובמעמדו כמושא פולחן, תפילה, אמונה, ומדיטציה. כמו-כן הוא עוסק בבירור של שאלות עקרוניות הנוגעות לטיבו, התפתחותו ועריכתו של הקאנון הבודהיסטי. מלמד בודהיזם ודת הודית בחוגים למדע הדתות וללימודי אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים.  

ד"ר מירב רוט, פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל, ראש מסלול קליין וראש יחידת הדוקטורט בתכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב, מחברת "מה קורה לקורא?", הוצאת כרמל 2017.

ד"ר עודד ארבל, פסיכיאטר מומחה, בוגר ביה”ס לרפואה באונ' ת”א והתכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית באוניברסיטת ת”א. מייסד ומנהל מרפאת המיינדפולנס שבמרכז לבריאות הנפש בבאר שבע. בוגר תכנית המטפלים של פסיכודהרמה, חבר בסגל ההוראה של בית הספר ועומד בראש תכנית המטפלים של בית הספר.

מחיר: 490 ש"ח

לרכישת סדרת ההרצאות לחצו כאן

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

בית הספר לתורת-הנפש הבודהיסטית.

טל. 03-6411961

אימייל pdharma@tausc.co.il

להצטרפות לניוזלטר שלנו

TOP
UA32122061-1